Ceník výkonů

Prohlídka pro:

Vydání řidičského či zbrojního průkazu
500 Kč
Prodloužení řidičského průkazu (při pravidelných periodických prohlídkách)
300 Kč
Výkon určitých povolání
600 - 700 Kč
Zaměstnavatele (vstupní, výstupní apod.)
600 - 700 Kč
Sportovní akce
500 Kč
Lázeňskou léčbu (samoplátce)
500 kč
Pobyt v zahraničí
500 Kč
Jiná speciální vyšetření na žádost pacienta
500 Kč
Zdravotní průkaz
200 Kč
Studium na vysokých školách
200 Kč
Umístění do ústavů sociální péče
300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely
100 Kč
Aplikace očkovací látky mimo povinné očkování
300 Kč
Zpráva pro komerční pojištění dle náročnosti zpracování
400 - 600 Kč
Akupunktura
300 Kč